Công an tỉnh Đồng Nai tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023
Công an tỉnh Đồng Nai tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau:
229
views

01/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Công an tỉnh Đồng Nai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: congan.dongnai.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/cong-an-tinh-dong-nai-tuyen-chon-cong-dan-vao-cand-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!