Công chức cấp xã làm nhiệm vụ gì?
Ông Nguyễn Linh (Ninh Bình) hỏi, người làm công chức cấp xã như địa chính, xây dựng, giao thông thủy lợi, tài chính,… có được hiểu là làm công tác quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của huyện không? Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau: Chức danh […]
90
views

15/09/2023

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chức danh công chức cấp xã được quy định tại Khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã được quy định tại Điều 11 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, công chức cấp xã làm nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cấp xã về công tác lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ giao trên phạm vi địa bàn cấp xã.

Căn cứ các quy định nêu trên, công chức cấp xã là người tham mưu giúp UBND cấp xã về công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn được giao trên địa bàn cấp xã, không phải làm công tác quản lý nhà nước thuộc phạm vi cấp huyện.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/cong-chuc-cap-xa-lam-nhiem-vu-gi/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!