Cục Đường sắt Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu
290
views

04/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022

– Địa điểm: Bộ phận một cửa tại Cục Đường sắt Việt Nam

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vnra.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/cuc-duong-sat-viet-nam-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!