Hợp đồng làm việc của viên chức phải có thỏa thuận về chế độ tập sự
Chế độ tập sự của viên chức được quy định tại Điều 27 Luật Viên chức 2010. Theo đó, Điều 27 Luật Viên chức 2010 quy định như sau: Chế độ tập sự 1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng […]
89
views

11/09/2023

Theo đó, Điều 27 Luật Viên chức 2010 quy định như sau:

Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 3 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

Theo đó, trong hợp đồng làm việc của viên chức thời gian tập sự từ 3 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

Như vậy, trong hợp đồng làm việc của viên chức sẽ có thỏa thuận về chế độ tập sự.

Nguồn: laodong.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/hop-dong-lam-viec-cua-vien-chuc-phai-co-thoa-thuan-ve-che-do-tap-su/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!