Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
248
views

09/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/03/2023 đến hết ngày 04/04/2023

– Địa điểm: Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: vinhphuc.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/lien-minh-hop-tac-xa-tinh-vinh-phuc-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!