Luân chuyển cán bộ, công chức năm 2023 căn cứ theo yêu cầu gì?
Bạn đọc Hoài Thương (Ninh Thuận) hỏi: Luân chuyển cán bộ, công chức năm 2023 căn cứ theo yêu cầu, nhiệm vụ gì? Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Theo quy định tại Khoản 11 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức hiện hành, luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý […]
80
views

11/09/2023

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Theo quy định tại Khoản 11 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức hiện hành, luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì cán bộ là công dân Việt Nam được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

Trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Như vậy, luân chuyển công chức căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Luân chuyển cán bộ là việc cử có thời hạn cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch từ Trung ương về địa phương, từ cấp trên xuống cấp dưới và giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ và làm cơ sở lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ.

Trong quá trình công tác, để phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người thì công tác luân chuyển cán bộ, công chức là việc cần thiết và có ý nghĩa.

Tuy nhiên, việc luân chuyển cán bộ, công chức phải tuân theo đúng quy định, quy trình và đúng trình tự để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng được luân chuyển.

Nguồn: laodong.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/luan-chuyen-can-bo-cong-chuc-nam-2023-can-cu-theo-yeu-cau-gi/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!