Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thi tuyển công chức loại D năm 2023
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau:
65
views

26/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/05/2023 đến hết ngày 27/06/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Nhân sự; Chi cục Quản trị tại TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-thi-tuyen-cong-chuc-loai-d-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!