Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C khu vực phía Bắc năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu
102
views

14/09/2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C khu vực phía Bắc năm 2023

 

***Tệp đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

 

Nguồn tin: sbv.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-tuyen-dung-cong-chuc-loai-c-khu-vuc-phia-bac-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!