Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tuyển dụng nhân sự năm 2023
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau:
66
views

22/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 30/05/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông;

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ajc.hcma.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/nha-xuat-ban-thong-tin-va-truyen-thong-tuyen-dung-nhan-su-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!