Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội thi tuyển viên chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu
69
views

26/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/05/2023 đến hết ngày 23/06/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội; Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: hapi.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-ke-hoach-va-dau-tu-tp-ha-noi-thi-tuyen-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!