Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023
Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023, như sau:
331
views

03/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian gia hạn: từ ngày 03/03/2023  đến hết ngày 15/03/2023

– Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023

Nguồn tin: khanhhoa.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-noi-vu-tinh-khanh-hoa-gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-thuoc-huyen-truong-sa-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!