Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu
815
views

08/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 02/03/2023

– Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: vanninh.khanhhoa.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-noi-vu-tinh-khanh-hoa-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!