Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023
Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau:
184
views

13/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/03/2023 đến hết ngày 30/03/2023

– Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: tnmttuyenquang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-tnmt-tinh-tuyen-quang-thi-tuyen-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!