Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2023
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
231
views

16/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/02/2023 đến hết ngày 15/03/2023

– Địa điểm: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: lamdong.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-tu-phap-tinh-lam-dong-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!