Sở Y tế tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức 2023
Sở Y tế tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức 2023, như sau:
158
views

09/09/2023

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/09/2023 đến hết ngày 11/10/2023

– Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: soyte.binhduong.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-y-te-tinh-binh-duong-tuyen-dung-vien-chuc-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!