Tỉnh ủy Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức CTXH năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu
279
views

02/06/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023

– Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

***** Có thể bạn quan tâm:

– Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể 2023

– Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B1 (Bậc 3) ôn thi công chức, viên chức 2023

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/tinh-uy-tuyen-quang-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-cac-co-quan-dang-mttq-va-cac-to-chuc-ctxh-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!