Tỉnh ủy Yên Bái tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CTXH năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu
457
views

01/06/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baoyenbai.com.vn

***** Có thể bạn quan tâm:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể 2023

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B1 (Bậc 3) ôn thi công chức, viên chức 2023

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/tinh-uy-yen-bai-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-khoi-dang-mttq-va-cac-to-chuc-ctxh-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!