Tòa án nhân dân TP. HCM tuyển chọn bổ sung Hòa giải viên năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu
407
views

15/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

 

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: hochiminhcity.toaan.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/toa-an-nhan-dan-tp-hcm-tuyen-chon-bo-sung-hoa-giai-vien-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!