Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tuyển dụng viên chức năm 2023
Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
237
views

28/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: cpcs.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/tong-cuc-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!