Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 197 chỉ tiêu
249
views

28/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 197 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 14/03/2023

– Địa điểm: Phòng tổ chức hành chính, Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu hướng dẫn viết phiếu

Nguồn tin: ttcapcuu115.medinet.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-cap-cuu-115-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!