Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2023
Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
243
views

04/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 02/04/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Nguồn tin: congtacxahoicantho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-cong-tac-xa-hoi-tp-can-tho-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!