Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức
Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu
237
views

02/06/2023

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển và thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/6/2023 đến hết ngày 01/7/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, số 449, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

– Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Hằng, Viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại: 0979 423 458.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: baotuyenquang.com.vn

 

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-ky-thuat-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-tuyen-quang-tuyen-dung-vien-chuc/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!