Trung tâm Kỹ thuật TN&MT – Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu
64
views

16/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 16/02/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, số 449 đường Trường Chinh, P. Ỷ La, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-ky-thuat-tnmt-so-tnmt-tinh-tuyen-quang-tiep-nhan-vao-lam-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!