Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:
386
views

18/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 20/02/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: moj.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-ly-lich-tu-phap-quoc-gia-bo-tu-phap-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!