Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu
376
views

16/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/05/2023 đến hết ngày 15/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-quan-trac-tnmt-tinh-tuyen-quang-tiep-nhan-vao-lam-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!