Trung tâm Thông tin, Cục CNTT, Bộ Tư pháp gia hạn thời gian nhận hồ sơ ĐKTD viên chức năm 2023
Trung tâm Thông tin, Cục CNTT, Bộ Tư pháp gia hạn thời gian nhận hồ sơ ĐKTD viên chức năm 2023, như sau:
168
views

27/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 07/03/2023

– Địa điểm: Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp

 

>>>>> Xem thêm: Trung tâm Thông tin, Cục CNTT, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2023

Nguồn tin: moj.gov.vn

 

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-thong-tin-cuc-cntt-bo-tu-phap-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-dktd-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!