Trung tâm Thông tin, Cục CNTT, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2023
Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
36
views

18/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/01/2023 đến hết ngày 16/02/2023

– Địa điểm: Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: moj.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-thong-tin-cuc-cntt-bo-tu-phap-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!