Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2023
Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
341
views

27/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 22/03/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính, Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sovhttdl.camau.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-van-hoa-tinh-ca-mau-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!