Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2023
Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
259
views

30/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/05/2023 đến hết ngày 29/06/2023

– Địa điểm: Phòng Xúc tiến đầu tư và Tổng hợp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-xuc-tien-dau-tu-tinh-tuyen-quang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!