Trung tâm Y tế Quận 7, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)
Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu
368
views

09/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 03/12/2022

– Địa điểm:Phòng Tổ chức – hành chính, Trung tâm Y tế Quận 7, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Nguồn tin: trungtamytequan7.medinet.gov.vn

 

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-y-te-quan-7-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022-lan-2/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!