Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu
210
views

09/03/2023

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 68 người
2. Vị trí việc làm cần tuyển
Vị trí việc làm cần tuyển theo bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng đã được phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-SNV ngày 02/3/2023 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, đính kèm
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đối tượng
Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.
2. Điều kiện chung
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng.
III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;
– Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm)
– Hồ sơ kèm theo: 01 ảnh thẻ 3×4 bỏ trong bì thư có dán tem
Lưu ý:
– Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;
– Trường hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm từ nguồn kinh phí tự chủ, đề nghị nêu rõ tại Phiếu đăng ký dự tuyển.
Ví dụ: Vị trí dự tuyển: Bác sĩ (từ nguồn kinh phí tự chủ);
– Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Từ 07 giờ 30 phút ngày 09/3/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/4/2023 (trừ Thứ bảy và Chủ nhật)
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Tầng 3, phòng Tổ chức-Hành chính, Trung tâm y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, số 525 đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: 0236.3734.539.
4. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Thang điểm: 100 điểm;
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 trong trường hợp tổ chức thi bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ được thông báo sau khi Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu thu nhận, tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.
Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website: ttytlienchieu.org.vn hoặc liên hệ tại phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, địa chỉ: Số 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3734.539 để biết thêm chi tiết.
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu năm 2023,

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:ttytlienchieu.org.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-y-te-quan-lien-chieu-tp-da-nang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!