Trường CĐ nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2023
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2023, như sau:
69
views

24/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/05/2023 đến hết ngày 22/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/truong-cd-nghe-ky-thuat-cong-nghe-tuyen-quang-tiep-nhan-vien-chuc-6-thang-dau-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!