Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận công chức, viên chức năm 2023
Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận công chức, viên chức năm 2023, như sau:
107
views

15/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 30/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: truongchinhtrilamdong.com.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/truong-chinh-tri-tinh-lam-dong-tiep-nhan-cong-chuc-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!