Trường Đại học Kiên Giang điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Trường Đại học Kiên Giang điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:
366
views

02/11/2022

>>>>> Xem thêm: Trường Đại học Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2022

Nguồn tin: www.vnkgu.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/truong-dai-hoc-kien-giang-dieu-chinh-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!