UBND huyện Bắc Mê, Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu
231
views

05/08/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 102 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 30/08/2023

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Mê, Hà Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bacme.hagiang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-bac-me-ha-giang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!