UBND huyện Bù Gia Mập, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu
313
views

10/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 76 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 19/12/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: www.bugiamap.binhphuoc.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-bu-gia-map-binh-phuoc-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!