UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:
508
views

17/12/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 30/12/2022

– Địa điểm: UBND huyện Cầu Kè

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cauke.travinh.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-cau-ke-tra-vinh-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!