UBND huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng, tiếp nhận viên chức ngành GD năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu
202
views

03/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 176 chỉ tiêu (tiếp nhận 9 chỉ tiêu và tuyển dụng 167 chỉ tiêu)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 22/03/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đô Lương, Nghệ An

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: doluong.nghean.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-do-luong-nghe-an-tuyen-dung-tiep-nhan-vien-chuc-nganh-gd-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!