UBND huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT lần 2 năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu
347
views

08/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duyên Hải

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.travinh.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-duyen-hai-tra-vinh-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gddt-lan-2-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!