UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu
279
views

22/08/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 109 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/08/2023 đến hết ngày 19/09/2023

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Gia Lâm, Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Tiến độ thực hiện

Nguồn tin: thcscaobaquat.pgdgialam.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-gia-lam-ha-noi-tuyen-dung-vien-chuc-gao-duc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!