UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu
822
views

10/04/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/04/2023 đến hết ngày 05/05/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Kiên Lương, Kiên Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>> Xem thêm: UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2023

Nguồn tin: kienluong.kiengiang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-kien-luong-kien-giang-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!