UBND huyện Mê Linh, Hà Nội tuyển dụng công chức CHTQS xã, thị trấn năm 2023
UBND huyện Mê Linh, Hà Nội tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn năm 2023, như sau:
68
views

15/09/2023

 

 

Nguồn tin: melinh.hanoi.gov.vn

 

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-me-linh-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-chtqs-xa-thi-tran-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!