UBND huyện Mù Cang Chải, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
UBND huyện Mù Cang Chải, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:
250
views

02/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 30/03/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải, Lào Cai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mucangchai.yenbai.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-mu-cang-chai-lao-cai-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!