UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu
348
views

05/04/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 67 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 23/04/2023

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: www.baodienbienphu.info.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-nam-po-dien-bien-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-gddt-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!