UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu
1,452
views

12/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 15/02/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phú Thiện

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: phuthien.gialai.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-phu-thien-gia-lai-tuyen-dung-vien-chuc-giao-vien-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!