UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:
74
views

12/09/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: simacai.laocai.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-si-ma-cai-lao-cai-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!