UBND huyện Trực Ninh, Nam Định tuyển dụng viên chức kế toán năm 2023
UBND huyện Trực Ninh, Nam Định tuyển dụng viên chức kế toán năm 2023, như sau:
266
views

10/03/2023

 

 

Nguồn tin: trucninh.namdinh.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-truc-ninh-nam-dinh-tuyen-dung-vien-chuc-ke-toan-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!