UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:
186
views

09/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Yên Bình, Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: yenbinh.yenbai.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-yen-binh-yen-bai-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!