UBND Quận 1, TP. HCM tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2022-2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu
141
views

16/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 276 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: pgdquan1.hcm.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-quan-1-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gddt-nam-hoc-2022-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!