UBND Quận 12, TP. HCM tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu
1,197
views

27/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 23/02/2023

– Địa điểm:

+ Đối với người dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng thuộc trường Mầm non, Tiểu học, THCS, trường chuyên biệt nộp tại: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12

+ Đối với người dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng thuộc Trung tâm GDNN – GDTX Quận 12 nộp tại: Trung tâm GDNN – GDTX Quận 12

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: pgdquan12.hcm.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-quan-12-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gddt-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!